GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ NEDİR?

Güneş gibi bedava ve sonsuz enerji kaynağından yararlanmak için pek çok teknoloji geliştirilmiştir. Bu teknolojilerin bir kısmı güneş enerjisini ışık ya da ısı enerjisi şeklinde direk olarak kullanırken, diğer teknolojiler güneş enerjisinden elektrik elde etmek şeklinde kullanılmaktadır. Güneş enerjili sıcak su sistemleri, suyu ısıtmak için güneş ışınlarından yararlanır. Bu sistemler evsel sıcak su ya da bir alanı ısıtmak için kullanılabildiği gibi çoğunlukla bir havuzu ısıtmak için kullanılır..

Güneşten gelen enerjinin, hele de güneşlenme süresi birçok ülkeye nazaran çok uzun olan Türkiye gibi bir ülkede çok önemli bir yere sahip olduğu herkesçe malumdur.