DRENAJ NEDİR?

Binalara zararlı durağan haldeki zemin ıslaklığını gidermek ve bu suretle zemin yapısını uygun hale getirip, havalanmasını sağlamak, ayrıca rutubetten binaların korunması veya spor sahaları gibi daima kuru tutulması gereken yerlerde toprağa nüfuz eden yağmur sularının süratle uzaklaştırılarak çamur olmasını önlemek üzere yer altında suların akıtılmasını temin için yapılan altyapı tesisatlarının genelini oluşturan tahliye sistemidir.

Drenajın Önemi

Drenaj yapılmayan alanlarda yeraltı sularının gidecek yer ve yön bulamaması, sürekli olarak bina temellerini yapıların beton ve demir donatılarını zorlayacağından, gözle görülmeyen ama yapı sağlığı açısından büyük zararlar vereceği düşünülmelidir. Zemin seviyesi altında kalan bölgelerde yaşam konforu ve yapı sağlığı kötü yönde etkilenerek, yüksek maliyetli problemlerin yaşanmasına neden olur.